Hinderkalender Terraced Tower nr. 10

Van onze contactpersoon voor het project Terraced Tower, Willem Brouwer, kregen we het volgende bericht:

Beste buurtgenoot,

In de bijlage is Hinderkalender nr. 10 te vinden. (zie link hieronder)
Helaas is er vertraging ontstaan bij het aanbrengen van de funderingspalen, waardoor de werkzaamheden enige weken langer zullen duren dan in de vorige Hinderkalender gemeld.
Omdat de productie van de funderingspalen in de afgelopen periode heeft gevarieerd tussen de 3 en 8 palen per dag, is het moeilijk om een exacte einddatum aan te geven. Er moeten nog ongeveer 70 palen aangebracht worden, waardoor het heien nog tussen de 9 en 23 (werk)dagen duurt. In de Hinderkalender zijn de 23 werkdagen aangehouden, waardoor de einddatum daarin op 12 december uitkomt. We hopen echter dat de heiwerkzaamheden eerder gereed zullen zijn.
Er vinden inmiddels ook andere werkzaamheden plaats in de bouwkuip: in de delen waar de palen er reeds inzitten wordt er ontgraven en worden de daardoor noodzakelijke stempels (stutten) aangebracht.
Deze werkzaamheden lopen nog door nadat de heiwerkzaamheden gereed zijn. Als er tot de juiste diepte ontgraven is wordt er gestart met het storten van het beton van de fundering/kelder.

Met vriendelijke groet,
Willem Brouwer, Omgevingsmanager, Procesmanager
Bezoekadres: Scheepmakershaven 58 | Rotterdam | Nederland
Postadres: Postbus 8 | 2990 AA | Barendrecht | Nederland
Telefoon:+31 (0)180 64 19 90 (algemeen) | +31 (0)6 25 71 72 06 (mobiel)

hinderkalender 10 jaar 2018 week 46 week 8 2019

Bijbank van de Nederlandsche Bank aan de Boompjes

Veel bewoners maken zich al enige tijd zorgen over de treurige staat van de ‘bijbank’ aan de Boompjes. Het gebouw (1950-1955, architect H. T. Zwiers) werd ruim tien jaar geleden verlaten door de (inwonende) marechaussees, die de depots met kostbare inhoud dag en nacht bewaakten. De overige ruimtes waren al langer niet meer in gebruik.

Bijbank aan de Boompjes. (Foto: Arthur van Beveren)

Er zijn verschillende plannen geweest voor het gebouw,  dat een  gemeentelijk monument  is met gevelbekroning  van de bekende kunstenaar Willem Verbon. Ook het interieur is de moeite waard, met name de monumentale trap.

Tot nu toe is geen geschikte bestemming gevonden en sinds januari, vorig jaar, staat het pand leeg, nadat ook de anti-kraak bewoners  moesten vertrekken. Er was af en toe enige (sloop) activiteit, maar dat leidde niet tot opbouwende acties. Integendeel: de verwaarlozing werd steeds meer zichtbaar. Ramen stonden maandenlang open, waardoor wind en regen vrij spel hadden. Na klachten hierover is er contact geweest  tussen deelgemeente en eigenaar. De belaagde ruiten zijn inmiddels dichtgetimmerd en iemand heeft het licht aangedaan.

Zolang het gebouw geen bouwval is en evenmin  een gevaar voor de omgeving vormt kan de gemeente geen sancties opleggen.

Vandalisme en verloedering teisteren de bijbank aan de Boompjes. (Foto: Arthur van Beveren)

Maar er moet iets gebeuren!

De Rederijstraat/Glashaven is een veelvuldig gebruikte toegang tot  de binnenstad vanaf de Boompjes. We kijken uit naar de herinrichting van de Glashaven en de restauratie van  Rederijbrug en  Regentessebrug. Des te belangrijker is de entree van het heringerichte gebied. Voor een monumentaal gebouw op zo’n prominente plek aan de Boompjes en de Maas moet een passende bestemming gevonden worden.

De Kunstbeurs in het lege voormalige Pakhoed kantoor aan de Boompjes gaf in februari van dit jaar direct een levendig accent aan de buurt. Een verloederd gebouw trekt daarentegen criminele activiteiten aan. Het pand zal  een gemakkelijk doelwit worden van vernielingen. De laatste maanden zijn er diverse ruiten ingegooid en muren beklad. Intussen hebben ook koperdieven toegeslagen; het wandplastiek is zwaar beschadigd. Onderdelen  lagen op straat.

Als bewonersvereniging blijven we aandacht vragen voor  alles wat onze buurt zo bijzonder maakt en daar hoort ook de bijbank bij.  Onderhoud en zorg voor de bebouwde omgeving is van essentieel belang, niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de  bezoekers van Rotterdam.