Aanpassing Rekeningnummer Bewonersvereniging Leuvekwartier

Bericht van de penningmeester.
Het bankrekeningnummer van de Bewonersvereniging
Leuvekwartier wordt Europees.

Ons IBANnr. is: NL74 INGB 0004 3487 50

De incasso van de jaarlijkse contributie zal ook aangepast worden.
Op de vorige ledenvergadering op 4 maart 2013 is besloten de contributie voor 2014 te verhogen naar 12,50
euro.

We stellen het bijzonder op prijs, als U het bestuur steunt in de belangenbehartiging van Uw buurt door Uw ledenbijdrage over te maken op bovenstaand IBANnummer .

Er is veel verbeterd in de woonomgeving, maar we blijven alert. Uiteraard zijn suggesties altijd welkom. En nieuwe leden!