Praktische telefoonnummers/websites

Algemene info: https://www.rotterdam.nl

 

Meldingen over de buitenruimte

Er zijn 3 portalen die u kunt gebruiken.

 • BuitenBeter App  

Hieronder vindt u een korte toelichting op de BuitenBeter App.

U kunt via uw AppStore de BuitenBeter App downloaden. Hiermee kunt u op elke locatie in Nederland doorgeven dat er iets mis is met de Buitenruimte. Uw melding wordt dan automatisch naar de desbetreffende gemeente doorgestuurd.

Het werkt als volgt:

Hieronder ziet u het startscherm van de BuitenBeter App. Hier kunt u een melding over de buitenruimte doorgeven. Het is het gemakkelijkst als u de app op de locatie van de melding gebruikt, dus als u naast een gat in het wegdek staat. Allereerst druk u op de knop foto. De camerafunctie van uw telefoon start automatisch en zo kunt u een foto maken van de melding (bijvoorbeeld het gat in de weg).

Vervolgens drukt u op de knop locatie via de GPS functie van uw telefoon bepaalt de app automatisch waar u zich bevindt. Als u de invoer niet op de locatie van de melding invoert, dient u handmatig de locatie in te voeren, door de straat en het dichtstbijzijnde huisnummer in te voeren.

Vervolgens druk u op de knop probleem. Het beeld rechts verschijnt. Hier kunt u kiezen welk type probleem u heeft geconstateerd.

Vervolgens drukt u op de knop omschrijving. Hier kunt u een omschrijving geven van het probleem dat u heeft geconstateerd.

Als u alle onderdelen heeft ingevoerd drukt u op de knop versturen. Uw melding wordt dan doorgeven. Indien u uw gegevens achterlaat wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van de melding. 

 • Via internet

Op de website www.rotterdam.nl/meldingen 

U klikt op de knop melding maken. Hierna volgt een keuzesysteem waarin u kunt aangeven wat de melding is.

 • Via 14010

U kunt ook telefonisch via het telefoonnummer: 14010 een melding maken.

Procedure

De gemeente neemt de meldingen over de buitenruimte binnen 3 werkdagen in behandeling en streeft er naar de storing zo spoedig mogelijk te herstellen. Als u online of telefonisch een melding heeft gedaan, krijgt u een meldingennummer. Als de afhandeling langer duurt, leest u op de website meldingen op kaart wat hiervan de reden is. Gebruik hiervoor het meldingsnummer dat u ontvangt nadat u uw melding heeft gedaan.

Meldingen over geluid/geur overlast vanuit horeca.

Indien u last heeft van geluidsoverlast vanuit horeca kunt u dit melden bij DCMR (Milieudienst Rijnmond).

U kunt bij de DCMR terecht met meldingen over:

 • (vliegtuig) lawaai
 • geluidsoverlast van horeca en evenementen;
 • overlast van bedrijven, zoals stank- en stofoverlast of licht- en geluidsoverlast;
 • mogelijke bodemverontreiniging.

Welke meldingen niet?

 • bedrijven buiten het Rijnmondgebied en Goeree-Overflakkee;
 • particulieren;
 • bouwen/slopen van panden;
 • huisvuil of vervuiling van sloten/singels.

Meldingen Openbare Orde overlast

Het Veiligheidsloket (www.rotterdam.nl/veiligheidsloket)  neemt alle mededelingen op het gebied van veiligheid en openbare orde in de gemeente Rotterdam in behandeling. Hierbij kunt u denken aan: een melding van woonoverlast, een klacht over een evenement, een slechthorende sirene, veiligheid bij een voetbalwedstrijd, overlast van hangjongeren of signalen over de wijkveiligheid.

U kunt uw melding voor het veiligheidsloket versturen per post, e-mailen, telefonisch of via internet doorgeven aan:

Gemeente Rotterdam t.a.v. Directie Veiligheid / Veiligheidsloket Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Tel.: 14 010 E-mail: veiligheidsloketbsd@rotterdam.nl Via internet: https://concern.ir.rotterdam.nl/pkr-formulier/internet

Politie meldingen

Voor verdachte situaties in en rondom uw gebouw belt u 112. De politie kan dan direct reageren.

Voor overige meldingen zoals het aanvragen van een gesprek met de wijkagent, de aanpak/inzet in uw straat of het aangeven van onveilige situaties in uw straat belt u 0900-8844. U wordt indien mogelijk direct doorgeschakeld naar de wijkagent.

Wijkagent Wijkteam Stadsdriehoek: Garcia Manuel Clarijs.

Doelwater 5, 3011 AH
Rotterdam

 

tel.0900-8844  tel mobiel: +31652528644

Overige meldingen

Indien u klachten/opmerkingen heeft die u niet kwijt kunt bij bovenstaande loketten. Bijvoorbeeld omdat het gaat om complexere problemen, kansen die u ziet voor wijk of op/aanmerkingen die niet afdoende kunnen worden afgehandeld door bovenstaande loketten, dan kunt u contact opnemen met de gebiedsorganisatie.

Gebiedsorganisatie Centrum

Het eerste aanspreekpunt bij de gebiedsorganisatie is de gebiedsnetwerker.

Amie Huijskens

Email: a.huijskens@rotterdam.nl

Telefoonnummer: 06-57257160

Stadsmarinier

Indien er een onveilige situatie is welke niet afdoende is opgepakt door bovenstaande loketten, kunt u contact opnemen met de stadsmarinier. Momenteel is dat Rien van der Steenoven

Email: mae.vandersteenoven@rotterdam.nl

Telefoonnummer: 06-12637143

 

Zorg dichtbij voor iedereen

www.havenuerotterdam.nl