Erfgoedhavens Rotterdam: aanleg drinkwaterleiding en heiwerkzaamheden t.b.v. andere ligging schepen Rederijhaven

Erfgoedhavens Rotterdam is onlangs gestart met de aanleg van een drinkwatervoorziening t.b.v. de schepen in de havens rondom ons complex. Op 18 april wordt bovendien gestart met heiwerkzaamheden in de Rederijhaven en later ook in de Bierhaven. De heiwerkzaamheden vinden plaats ten behoeve van een andere ligging van de schepen in de Rederijhaven (visgraatligging). In de Bierhaven wordt de steiger uitgebreid t.b.v. historische schepen.

Zie voor meer informatie de bijgevoegde brief van Erfgoedhavens Rotterdam en een tekening waarop de nieuwe ligging van de schepen in de Rederijhaven staat aangegeven.

info aanleg water en palen slaan Rederijhaven en Bierhaven

Nieuwe inrichting Rederijhaven