Notulen ALV 25 maart 2019 en 2 oproepen

Bijgaand de notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2019 en, zoals toegezegd in de vergadering, het verslag van het gesprek met de gemeente over de schepen en de Stichting Erfgoedhavens.

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN
In de vergadering is door drie bestuursleden aangekondigd dat voor hen, na 10 jaar, het moment gekomen om het stokje over te dragen. Zij hebben met plezier en enthousiasme dit werk gedaan en kunnen terugkijken op een periode waarin voor het Leuvekwartier veel is bereikt. Voor het voortbestaan van de bewonersvereniging is het echter noodzakelijk dat nieuwe bestuursleden zich melden. Iedereen die de buurt een warm hart toedraagt en een bijdrage wil leveren aan de (blijvende) leefbaarheid van onze woonomgeving, roepen wij dan ook graag op zich bij ons te melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@leuvekwartier.nl, bij voorkeur vóór 31 mei. Wij informeren u graag over wat een bestuursfunctie zoal met zich meebrengt. Wij hopen op veel reacties!

OPROEP BUURTKOOR
Een goede manier om de onderlinge betrokkenheid te stimuleren is om samen te zingen. Wij willen dan ook graag polsen of er animo voor is om met de bewoners van het Leuvekwartier een koor te vormen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via email info@leuvekwartier.nl. Ook hiervoor hopen wij op veel en enthousiaste reacties.

ALV BVL Notulen 25 maart 2019

Gesprek gemeente-bewonersvereniging over schepen en Stichting Erfgoedhavens

Met vriendelijke groet,

=Thea Aarts=
Secretaris

UITNODIGING EN AGENDA ALV – 25 maart 2019 / OPROEP

UITNODIGING

Het bestuur van de Bewonersvereniging Leuvekwartier nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op maandagavond 25 maart. U bent van harte welkom, ook als u (nog) geen lid bent. De vergadering wordt gehouden in het H20tel, Wijnhaven 20a, en begint om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). Uw aanwezigheid en inbreng stellen wij zeer op prijs.

Bijgaand de uitnodiging, agenda en de notulen van de ALV van 20 maart 2018.

ALV BVL Notulen 20maart2018

ALV BVL UITNODIGING AGENDA 25 maart 2019

OPROEP

Na 10 jaar is voor enkele bestuursleden het moment gekomen om het stokje over te gaan dragen. Zij hebben met plezier en enthousiasme dit werk gedaan en kunnen terugkijken op een periode waarin voor het Leuvekwartier veel is bereikt. Voor het voortbestaan van de bewonersvereniging is het noodzakelijk dat nieuwe bestuursleden zich melden. Iedereen die zich aangesproken voelt en een bijdrage wil leveren aan de (blijvende) leefbaarheid van onze woonomgeving, roepen wij dan ook van harte op zich bij ons te melden door een email te sturen aan info@leuvekwartier.nl, bij voorkeur voor 22 maart 2019. Wij hopen op veel reacties!

Het bestuur van de bewonersvereniging Leuvekwartier:
Jan Bemelman, Elbrig de Groot, Thea Aarts, Yvonne Visser, Hans van Dongen

 

 

SAVE THE DATE: 25 maart 2019 en OPROEP

SAVE THE DATE

Op maandag 25 maart 2019 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Leuvekwartier plaatsvinden. Meer informatie, locatie en agenda ontvangen bewoners van het Leuvekwartier ongeveer 2 weken voor de vergadering in hun brievenbus.

OPROEP

Na 10 jaar is voor enkele bestuursleden het moment gekomen om het stokje over te gaan dragen. Zij hebben met plezier en enthousiasme dit werk gedaan en kunnen terugkijken op een periode waarin voor het Leuvekwartier veel is bereikt. Voor het voortbestaan van de bewonersvereniging is het noodzakelijk dat nieuwe bestuursleden zich melden. Iedereen die zich aangesproken voelt en een bijdrage wil leveren aan de (blijvende) leefbaarheid van onze woonomgeving, roepen wij dan ook van harte op zich bij ons te melden door een email te sturen aan info@leuvekwartier.nl, graag voor 22 maart 2019. Wij hopen op veel reacties!

Het bestuur van de bewonersvereniging Leuvekwartier:
Jan Bemelman, Elbrig de Groot, Thea Aarts, Yvonne Visser, Hans van Dongen

2018 >>> 2019

Het bestuur van de bewonersvereniging Leuvekwartier wenst U mooie feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.


Kees Molkenboer, Wijnhaven met gezicht op de Grote Wijnhavenbrug en het Witte Huis, 1948.
Links de eerste wederopbouwpanden, die op dit moment met de grond gelijk worden gemaakt tbv de bouw van de woontoren Casanova.
Coll. Nederlands Fotomuseum Rotterdam (www.nederlandsfotomuseum.nl)

MidwinterScheepshoornConcert2018

MidwinterScheepsHoornConcert 2018 (bericht van Off Blaak I Vrijhaven, vrijhavenoffblaak@gmail.com)
Vrijdag 14 december van 17.00 tot 19.00 uur, Koningsdam 1, Rotterdam

Wij nodigen je van harte uit voor de derde editie van het MidwinterScheepsHoornConcert. Dit jaarlijks terugkerende, unieke concert lijkt een mooie traditie te worden in het Maritiem District van Rotterdam. Om 17.00 uur opent Adriaan Visser (wethouder Haven, Financiën, Organisatie, Sport, Mobiliteit en Duurzaamheid van de Gemeente Rotterdam), het MidwinterScheepsHoornConcert.

De eerste twee concerten konden rekenen op veel enthousiaste bezoekers en de medewerking van schippers van de boten in de havens van het Maritiem District (en verder gelegen zelfs de ss Rotterdam). Het concert in 2016 werd gegeven vanaf het dak van het Witte Huis, en in 2017 waren we onder de vuurtoren op de kade van het Maritiem Museum te gast. Dit jaar vindt het MidwinterScheepsHoornConcert plaats bij Scheepswerf Koningspoort (Koningsdam 1, Rotterdam).

Het MidwinterScheepsHoornConcert combineert de klanken van midwinterhoornblazers uit de Achterhoek met de scheepshoorns van de verschillende boten die rondom de locatie van het concert zijn afgemeerd. Gezamenlijk vormen zij een hoopvol geluid tijdens de winterwende, de kortste dag van het jaar.

De Midwinterbloazers van ’t Slat uit Beltrum blazen hun houten midwinterhoorns, beeldend kunstenaar Rowan van As speelt op zijn Mosselpiano, en een aantal percussionisten zal aanwezig zijn om tonen te laten klinken van het historische mechanische havenmaterieel dat op de werf aanwezig is. Ook zegden al zeven schippers toe mee te willen werken aan de avond. Ege Sahin, Codarts-student, schrijft repeteert en dirigeert een compositie voor deze bijzondere gelegenheid. Tijdens en na afloop van het concert kunt u genieten van een glas warme glühwijn. Ook is rond de Oude Haven het jaarlijkse lichtjesfeest te bewonderen.

Praktische Informatie:
• Datum: vrijdag 14 december
• Tijd: van 17.00 tot 19.00 uur (aanloop vanaf 16:30 uur)
• Locatie: Scheepswerf Koningspoort (Koningsdam 1, 3011 TN Rotterdam)
• Kosten: gratis

Start bouw Leuvepaviljoen medio april 2019, inloopavond Maritiem District 24 januari 2019

De projectleider Maritiem District stuurde ons onderstaande bericht over de start bouw Leuvepaviljoen (komt in plaats van de bestaande paviljoens langs de Leuvehaven).
Tevens aankondiging inloopavond Maritiem District op donderdag 24 januari Maritiem Museum.


Beste betrokkene bij het Maritiem District,

Graag informeren wij u over de stand van zaken rond de bouw van het Leuvepaviljoen aan de Schiedamsedijk.
In eerste instantie stond de start van de werkzaamheden voor het nieuwe Leuvepaviljoen gepland na de Wereldhavendagen (september 2018).
Door een aantal factoren, zoals uitwerkingen van onder meer het dak van het paviljoen en afspraken met de netbeheerder over de stadsverwarming, is de planning helaas uitgelopen.
Door deze ontstane vertraging komt de start van de werkzaamheden dichterbij de datum van de Marathon (6 &7 april 2019).
Omdat de deelnemers aan de Marathon starten op de Schiedamsedijk is, in verband met de veiligheid, door de gemeente in overleg met de organisatoren van de Marathon besloten om de bouwwerkzaamheden niet eerder te starten dan na het weekend van de Marathon. Het paviljoen wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 opgeleverd en in het tweede kwartaal van 2020 geopend.
Op dit moment bereidt de gemeente de aanbestedingsdocumenten voor de aannemer voor en wordt er voor de twee horecagelegenheden in het toekomstige paviljoen een profiel opgesteld om een passende horecaondernemer te contracteren.

Parallel aan de werkzaamheden van het Leuvepaviljoen worden eveneens voorbereidingen getroffen voor de inrichting van omliggende buitenruimte. Het betreft het gebied dat ligt tussen het Maritiem Museum Rotterdam (MMR), het Inntel hotel, het fietspad aan de oostzijde van de Schiedamsedijk en de kade van de Leuvehaven. De uitvoering voor de herinrichting van de buitenruimte start direct na de oplevering van het Leuvepaviljoen.

Inloopavond Maritiem District 2019
Donderdagavond 24 januari 2019 vindt er weer een inloopavond plaats in het Maritiem Museum Rotterdam.
Die avond wordt u bijgepraat over bovenstaande onderwerpen en andere lopende zaken in het Maritiem District. De uitnodiging kunt u later dit jaar verwachten.

Met vriendelijke groeten,
Projectteam Maritiem District

Hinderkalender Terraced Tower nr. 10

Van onze contactpersoon voor het project Terraced Tower, Willem Brouwer, kregen we het volgende bericht:

Beste buurtgenoot,

In de bijlage is Hinderkalender nr. 10 te vinden. (zie link hieronder)
Helaas is er vertraging ontstaan bij het aanbrengen van de funderingspalen, waardoor de werkzaamheden enige weken langer zullen duren dan in de vorige Hinderkalender gemeld.
Omdat de productie van de funderingspalen in de afgelopen periode heeft gevarieerd tussen de 3 en 8 palen per dag, is het moeilijk om een exacte einddatum aan te geven. Er moeten nog ongeveer 70 palen aangebracht worden, waardoor het heien nog tussen de 9 en 23 (werk)dagen duurt. In de Hinderkalender zijn de 23 werkdagen aangehouden, waardoor de einddatum daarin op 12 december uitkomt. We hopen echter dat de heiwerkzaamheden eerder gereed zullen zijn.
Er vinden inmiddels ook andere werkzaamheden plaats in de bouwkuip: in de delen waar de palen er reeds inzitten wordt er ontgraven en worden de daardoor noodzakelijke stempels (stutten) aangebracht.
Deze werkzaamheden lopen nog door nadat de heiwerkzaamheden gereed zijn. Als er tot de juiste diepte ontgraven is wordt er gestart met het storten van het beton van de fundering/kelder.

Met vriendelijke groet,
Willem Brouwer, Omgevingsmanager, Procesmanager
Bezoekadres: Scheepmakershaven 58 | Rotterdam | Nederland
Postadres: Postbus 8 | 2990 AA | Barendrecht | Nederland
Telefoon:+31 (0)180 64 19 90 (algemeen) | +31 (0)6 25 71 72 06 (mobiel)

hinderkalender 10 jaar 2018 week 46 week 8 2019