De Vereniging

Als bestuur van de bewonersvereniging zetten wij ons in voor een zo goed mogelijke woon- en leefomgeving van het Leuvekwartier (de drie kades en de Glashaven westzijde). Daarvoor hebben wij regelmatig contact met de lokale overheden en belangenorganisaties, gemeentelijke diensten, politie, Stichting Erfgoedhavens, enz.

De drie VvE’s van de kades en de aangrenzende Glashaven zijn voor ons uiteraard belangrijke partners. Daarnaast stimuleren en ondersteunen wij bewonersactiviteiten in het Leuvekwartier. Het groen in onze omgeving heeft ook onze aandacht.

Het Portico-systeem, waarbij per groepje woningen een aanspreekpunt bestaat, vinden wij heel waardevol.

Bewoners worden op de hoogte gehouden van belangrijke en boeiende ontwikkelingen, onder meer door de Nieuwsbrief Leuvekwartiertje.  Voor slechts vijftien euro bent u lid. Aanmelden kan per mail naar penningmeester@leuvekwartier.nl

De Bewonersvereniging staat altijd open voor ontmoeting en suggesties voor de buurt.  Het gemakkelijkst zijn we voor het eerste contact te bereiken op info@leuvekwartier.nl