Start bouw Leuvepaviljoen medio april 2019, inloopavond Maritiem District 24 januari 2019

De projectleider Maritiem District stuurde ons onderstaande bericht over de start bouw Leuvepaviljoen (komt in plaats van de bestaande paviljoens langs de Leuvehaven).
Tevens aankondiging inloopavond Maritiem District op donderdag 24 januari Maritiem Museum.


Beste betrokkene bij het Maritiem District,

Graag informeren wij u over de stand van zaken rond de bouw van het Leuvepaviljoen aan de Schiedamsedijk.
In eerste instantie stond de start van de werkzaamheden voor het nieuwe Leuvepaviljoen gepland na de Wereldhavendagen (september 2018).
Door een aantal factoren, zoals uitwerkingen van onder meer het dak van het paviljoen en afspraken met de netbeheerder over de stadsverwarming, is de planning helaas uitgelopen.
Door deze ontstane vertraging komt de start van de werkzaamheden dichterbij de datum van de Marathon (6 &7 april 2019).
Omdat de deelnemers aan de Marathon starten op de Schiedamsedijk is, in verband met de veiligheid, door de gemeente in overleg met de organisatoren van de Marathon besloten om de bouwwerkzaamheden niet eerder te starten dan na het weekend van de Marathon. Het paviljoen wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 opgeleverd en in het tweede kwartaal van 2020 geopend.
Op dit moment bereidt de gemeente de aanbestedingsdocumenten voor de aannemer voor en wordt er voor de twee horecagelegenheden in het toekomstige paviljoen een profiel opgesteld om een passende horecaondernemer te contracteren.

Parallel aan de werkzaamheden van het Leuvepaviljoen worden eveneens voorbereidingen getroffen voor de inrichting van omliggende buitenruimte. Het betreft het gebied dat ligt tussen het Maritiem Museum Rotterdam (MMR), het Inntel hotel, het fietspad aan de oostzijde van de Schiedamsedijk en de kade van de Leuvehaven. De uitvoering voor de herinrichting van de buitenruimte start direct na de oplevering van het Leuvepaviljoen.

Inloopavond Maritiem District 2019
Donderdagavond 24 januari 2019 vindt er weer een inloopavond plaats in het Maritiem Museum Rotterdam.
Die avond wordt u bijgepraat over bovenstaande onderwerpen en andere lopende zaken in het Maritiem District. De uitnodiging kunt u later dit jaar verwachten.

Met vriendelijke groeten,
Projectteam Maritiem District

Hinderkalender Terraced Tower nr. 10

Van onze contactpersoon voor het project Terraced Tower, Willem Brouwer, kregen we het volgende bericht:

Beste buurtgenoot,

In de bijlage is Hinderkalender nr. 10 te vinden. (zie link hieronder)
Helaas is er vertraging ontstaan bij het aanbrengen van de funderingspalen, waardoor de werkzaamheden enige weken langer zullen duren dan in de vorige Hinderkalender gemeld.
Omdat de productie van de funderingspalen in de afgelopen periode heeft gevarieerd tussen de 3 en 8 palen per dag, is het moeilijk om een exacte einddatum aan te geven. Er moeten nog ongeveer 70 palen aangebracht worden, waardoor het heien nog tussen de 9 en 23 (werk)dagen duurt. In de Hinderkalender zijn de 23 werkdagen aangehouden, waardoor de einddatum daarin op 12 december uitkomt. We hopen echter dat de heiwerkzaamheden eerder gereed zullen zijn.
Er vinden inmiddels ook andere werkzaamheden plaats in de bouwkuip: in de delen waar de palen er reeds inzitten wordt er ontgraven en worden de daardoor noodzakelijke stempels (stutten) aangebracht.
Deze werkzaamheden lopen nog door nadat de heiwerkzaamheden gereed zijn. Als er tot de juiste diepte ontgraven is wordt er gestart met het storten van het beton van de fundering/kelder.

Met vriendelijke groet,
Willem Brouwer, Omgevingsmanager, Procesmanager
Bezoekadres: Scheepmakershaven 58 | Rotterdam | Nederland
Postadres: Postbus 8 | 2990 AA | Barendrecht | Nederland
Telefoon:+31 (0)180 64 19 90 (algemeen) | +31 (0)6 25 71 72 06 (mobiel)

hinderkalender 10 jaar 2018 week 46 week 8 2019