Herinnering/Reminder: ALV Bewonersvereniging 27 maart 2014 in Het Gesprek

We herinneren U  graag aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Bewonersvereniging Leuvekwartier.

U bent van harte welkom op 27 maart a.s. in Het Gesprek vanaf 19.30. Aanvang vergadering 20.00 uur.

We verwelkomen bovendien mw. Veronique Vaarten, buurtcoach eenzaamheid en isolement van Wmo diensten/Radar.

Mw. Vaarten is onlangs in dienst getreden , onder meer ten behoeve van de bewoners van het Leuvekwartier.

Zij zal zich voorstellen en in het kort toelichten met welke (zorg) vragen U haar kunt benaderen.

Hiermee hopen we tegemoet te komen aan het verzoek van verschillende bewoners , die problemen signaleerden bij hun (oudere) buurtgenoten. De meeste bewoners van het Leuvekwartier willen en kunnen prima voor zichzelf zorgen, maar  er zijn perioden, dat dat niet meer vanzelfsprekend  is.

Het verslag van de ALV 2013 en de agenda voor de komende vergadering is elders op de website te vinden.

We hopen nogmaals veel bewoners, én nieuwe leden te verwelkomen!

Meldt U zich aan via penningmeester@leuvekwartier.nl . Voor slechts  12,50 euro per jaar!

De contributie kunt U overmaken op NL74INGB 0004 348750 tnv Bewonersvereniging Leuvekwartier.