UITNODIGING EN AGENDA ALV – 25 maart 2019 / OPROEP

UITNODIGING

Het bestuur van de Bewonersvereniging Leuvekwartier nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op maandagavond 25 maart. U bent van harte welkom, ook als u (nog) geen lid bent. De vergadering wordt gehouden in het H20tel, Wijnhaven 20a, en begint om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). Uw aanwezigheid en inbreng stellen wij zeer op prijs.

Bijgaand de uitnodiging, agenda en de notulen van de ALV van 20 maart 2018.

ALV BVL Notulen 20maart2018

ALV BVL UITNODIGING AGENDA 25 maart 2019

OPROEP

Na 10 jaar is voor enkele bestuursleden het moment gekomen om het stokje over te gaan dragen. Zij hebben met plezier en enthousiasme dit werk gedaan en kunnen terugkijken op een periode waarin voor het Leuvekwartier veel is bereikt. Voor het voortbestaan van de bewonersvereniging is het noodzakelijk dat nieuwe bestuursleden zich melden. Iedereen die zich aangesproken voelt en een bijdrage wil leveren aan de (blijvende) leefbaarheid van onze woonomgeving, roepen wij dan ook van harte op zich bij ons te melden door een email te sturen aan info@leuvekwartier.nl, bij voorkeur voor 22 maart 2019. Wij hopen op veel reacties!

Het bestuur van de bewonersvereniging Leuvekwartier:
Jan Bemelman, Elbrig de Groot, Thea Aarts, Yvonne Visser, Hans van Dongen