rooien 3 bomen nabij Jufferkade

Gemeentewerken zal in de week van 10 t/m 14 december 3 bomen rooien nabij de Jufferkade. Het gaat om een boom bij Jufferkade 115/116, een boom bij Jufferkade 109 en een boom op de kop van de Jufferkade. Bijgevoegd is de rooivergunning d.d. 14 september 2012 en een tekening waarop de plaats van de te rooien bomen staat aangegeven.

Op 3 december hebben bewoners die direct op de te rooien bomen uitkijken een brief van de gemeente in de bus gekregen. In deze brief staat te lezen dat de bomen worden gerooid aangezien zij de kademuur beschadigen. De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit het bovengronds en ondergronds rooien van de bomen en groeiplaatsverbetering voor toekomstige bomen. Er zullen nieuwe bomen (Iepen) worden teruggeplaatst, zodanig dat toekomstige schade aan de kademuren wordt voorkomen. De nieuwe bomen zullen geen dunne exemplaren zijn, zij zullen er al uitzien als volwassen bomen met een aanmerkelijke kroonomvang (stamdoorsnee 10 tot 12 cm). In de brief wordt toegezegd dat de gemeente er alles aan zal doen om hinder door de werkzaamheden tot een minimum te beperken.

Voor meer informatie, vragen of klachten kunt u contact opnemen met Werf Centrum op werkdagen tussen 8:00 en 16:00 uur op telefoonnummer (010) 4898800.

rooivergunning + tekening 3 bomen nabij Jufferkade