Nieuwe inrichting Bierhaven

Op 10 mei is gestart met de verlenging van de bestaande steiger in de Bierhaven. Hierdoor kunnen extra schepen in de Bierhaven een plek krijgen. De bijgevoegde tekening geeft de toekomstige inrichting van de Bierhaven weer. Voor meer informatie: Stichting Erfgoedhavens Rotterdam: www.erfgoedhavensrotterdam.nl / info@erfgoedhavensrotterdam.nl.
Nieuwe inrichting Bierhaven