Algemene Ledenvergadering 2013 op maandag 4 maart in Het Gesprek

Graag nodigen wij de bewoners van het Leuvekwartier uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging Leuvekwartier. Ook als u (nog) geen lid bent, bent van harte welkom.

De algemene ledenvergadering wordt maandag 4 maart 2013 gehouden in Het Gesprek, Glashaven 129-131. Vanaf 19:30 uur is er koffie/thee.  De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda van de vergadering en het verslag van de vergadering van vorig jaar (d.d. 1 maart 2012) en de treft u hieronder aan.

  20130304 AGENDA ALV LEUVEKWARTIER 2013

20120301 ALV-BVL-1maart-20121