Over Buurzaamheid: betrokkenheid in de buurt

Aan alle bewoners van ons complex Leuvehaven en de aanliggende schepen.

Na de druk bezochte avond over Buurzaamheid in het Ibishotel in het najaar van 2016, hebben veel bewoners laten weten het leuk te vinden als er jaarlijks een dergelijke avond zou worden georganiseerd. Velen vinden het belangrijk om te weten wie de buren zijn en uit te wisselen welke activiteiten er in de buurt te ondernemen zijn. In elk geval heeft die avond opgeleverd dat verschillende bewoners met dezelfde interesses, afspraken met elkaar zijn gaan maken om gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen.

Inmiddels is er een nieuw groepje gevormd dat in het komend najaar weer een dergelijke avond vorm wil geven. Met deze aankondiging willen we het begrip Buurzaamheid levend houden, maar ook willen we graag horen van onze buren of u wensen hebt voor het programma van een dergelijke avond. Wilt u een bepaald onderwerp uitdiepen d.m.v. een lezing, wilt u een gezelschapsspel doen om elkaar op die manier beter te leren kennen, of wilt u het liefst helemaal niets georganiseerds om des te meer tijd te hebben voor nadere kennismaking met buren van dichtbij of juist wat verder weg.

Laat het één van ons weten en denk mee hoe we ook dit jaar, de Buurzaamheidsavond weer aantrekkelijk kunnen maken voor velen.

Suggesties naar:

Yvonne Visser, Bewonersvereniging Leuvekwartier, portefeuille Buurzaamheid: buurzaamheid@leuvekwartier.nl

Zie ook de oranje flyer ‘Over Buurzaamheid’, die onlangs in alle brievenbussen van het Leuvekwartier is bezorgd.

Een verslag van de Buurzaamheidavond 2016 is ook op deze website terug te vinden.

 

 

Bewonersinitiatief Buurzaamheid

In de avond van 31 oktober jl. stroomde de benedenzaal van het Ibis-hotel aan de Wijnhaven vol met geïnteresseerde bewoners van het Leuvekwartier en van bewoners van de omliggende schepen. Er werden stoelen bijgezet om alle tachtig bezoekers een zitplaats te kunnen geven.

Door een groepje bewoners kon er, in samenwerking met de Bewonersvereniging Leuvekwartier en met subsidie van de Gebiedscommissie Centrum, een avond georganiseerd worden met interessante gastsprekers en met de gelegenheid om elkaar informeel te treffen.

Jack Kerklaan van TV-Rijnmond praatte de avond aan elkaar en Frans Baar, specialist ouderengeneeskunde, hield een lezing over de behoefte aan autonomie enerzijds en de neiging anderzijds om de verantwoordelijkheid voor onze woonomgeving volledig bij de autoriteiten te leggen. Vooraf en tijdens het informele gedeelte aan het eind van de avond, was er accordeonmuziek door een van de scheepsbewoonsters.

Een snelle rondvraag leverde vervolgens een aantal aardige activiteiten op die bewoners met anderen in het complex, zouden willen delen.

Hierna werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om elkaar met een glaasje in de hand, aan te spreken. Er ontstonden levendige gesprekken, ook tussen mensen die elkaar nog nooit eerder persoonlijk ontmoet hadden.

Duidelijk werd dat deze avond slechts een aanzet vormde en dat het goed zou zijn om te proberen nog meer gedeelde interesses bij elkaar te brengen. Daarom is er daarna bij alle bewoners een enquêteformulier in de bus gedaan, omdat er dan ook bij de afwezigen alsnog gepeild kon worden aan welke activiteiten er behoefte bestaat. De bedoeling is dat de werkgroep Buurzaamheid mensen met vergelijkbare interesses bij elkaar brengt, waarop de bewoners vervolgens onderling afspraken kunnen maken voor het gezamenlijk invullen van die activiteiten. De reacties van de bewoners die de avond in het Ibis-hotel bijgewoond hebben, waren onverdeeld positief.

Commissie Buurzaamheid van de bewonersvereniging Leuvekwartier

Deze diashow vereist JavaScript.