SAVE THE DATE: 25 maart 2019 en OPROEP

SAVE THE DATE

Op maandag 25 maart 2019 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Leuvekwartier plaatsvinden. Meer informatie, locatie en agenda ontvangen bewoners van het Leuvekwartier ongeveer 2 weken voor de vergadering in hun brievenbus.

OPROEP

Na 10 jaar is voor enkele bestuursleden het moment gekomen om het stokje over te gaan dragen. Zij hebben met plezier en enthousiasme dit werk gedaan en kunnen terugkijken op een periode waarin voor het Leuvekwartier veel is bereikt. Voor het voortbestaan van de bewonersvereniging is het noodzakelijk dat nieuwe bestuursleden zich melden. Iedereen die zich aangesproken voelt en een bijdrage wil leveren aan de (blijvende) leefbaarheid van onze woonomgeving, roepen wij dan ook van harte op zich bij ons te melden door een email te sturen aan info@leuvekwartier.nl, graag voor 22 maart 2019. Wij hopen op veel reacties!

Het bestuur van de bewonersvereniging Leuvekwartier:
Jan Bemelman, Elbrig de Groot, Thea Aarts, Yvonne Visser, Hans van Dongen