Luchtkwaliteit in het Leuvekwartier

 

Op de website http://www.lml.rivm.nl/data/verwachting/provpost.php kun je je postcode intikken en krijg je informatie over de luchtkwaliteit in het  gebied. Tevens zijn er diverse verslagen te downloaden over de ontwikkeling van de luchtkwaliteit. Voor specifieke informatie kun je bellen met de GGD:  Publiek Informatiepunt Luchtkwaliteit 010-4339894.

Via adresgegevens is het mogelijk cijfers over de luchtkwaliteit rond een woning op te vragen.

Scheepmakerskade 43 bijvoorbeeld  heeft een stikstofgehalte van 39,8 microgram per  m3 gemiddeld per jaar. De norm is 40 microgram.  Vanaf 2015 is de norm verplicht.

Het fijnstof gehalte op dit adres is 22,7 microgram per m3  gemiddeld over een jaar gemeten. De norm is ook 40 .Dat betekent, dat afhankelijk van de plaats waar je je bevindt/woont het stikstof- en fijnstof gehalte  soms hoger is dan de norm en soms  lager.

Jufferkade 45-46 heeft iets betere cijfers, 38 resp. 22,1 omdat de afstand tot de Boompjes groter is.

De norm voor fijnstof geldt vanaf 2011. De uitkomsten zijn afkomstig van rekenmodellen, die op de locaties worden losgelaten.

Elbrig de Groot

Herinrichting Glashaven in uitvoering

De herinrichting van de Glashaven is begin juli van start gegaan.  Er wordt van noord naar zuid gewerkt, te beginnen met de  Regentessebrug en eindigend met de Rederijbrug. Volgens de gehanteerde planning moet het werk eind november gereed zijn.  

De werkzaamheden zullen vanzelfsprekend overlast met zich meebrengen. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden zal men via andere routes van en naar huis moeten rijden. Per fase krijgen alle bewoners van het Leuvekwartier over de omrijroutes een brief  van Gemeentewerken in de bus. Het werk aan de Glashaven en de Regentessebrug is inmiddels flink gevorderd. Vanaf oktober concentreren de werkzaamheden zich rondom de Regentessebrug, maar later vooral rond de Rederijbrug. In de brief van Gemeentewerken d.d. 26 september staan deze werkzaamheden nader beschreven en wordt informatie gegeven over de omrijroutes die dan van toepassing zijn. Deze brief treft u als bijlage hieronder aan:  

20120926 brief Glashaven september 2012[1]

Voor informatie, vragen en klachten kunt u contact opnemen met Yvette Ignatius van Gemeentewerken, tel.: (010)4894248, e-mail: iy.ignatius@rotterdam.nl

Jarenlang hebben actieve bewoners, die onze buurt een warm hart toedragen, aandacht gevraagd bij de (deel)gemeente voor de armoedig ervaren uitstraling van de Glashaven. Niet alleen de hoofdstraat van het Wijnhaveneiland, maar ook een belangrijke entree naar het centrum van de stad.

Het Wijnhaveneiland is na het bombardement van 14 mei 1940 niet opgenomen in de stadsplanning . Gebouwen verrezen en werden weer afgebroken. Lange tijd was het geen woon-, maar werkgebied met havens voor de binnenvaart en diverse kantoren. Dit vergeten stukje centrum is de laatste jaren het toneel geweest van ingrijpende bouwwerkzaamheden, die een zware wissel hebben getrokken op de infrastructuur. De bewoners van het appartementencomplex aan de Glashaven en de drie daarachter liggende kades (gebouwd ca. 1980)  hebben meer dan 10 jaar lawaai en overlast van de bouw  moeten verduren. Inmiddels zijn de overige straten van het Wijnhaveneiland rond de nieuwe woontorens opgeknapt. Nu is eindelijk de Glashaven en omgeving aan de beurt. De straten, trottoirs en het straatmeubilair wordt in de Rotterdamse Stijl uitgevoerd. Een belangrijke toevoeging is het groenplan, dat in nauw overleg met de bewoners is vormgegeven. Het definitieve inrichtingsplan treft u hieronder als bijlage aan:

20111122 Definitief inrichtingsplan Glashaven

Groot onderhoud aan de Glashaven. (Foto: Arthur van Beveren)
Groot onderhoud aan de Glashaven. (Foto: Arthur van Beveren)