“Wil je met me lopen?”

Dit was vroeger de vraag om een verkering mee aan te wakkeren. Nu stellen wij u de vraag: Waar is het prettig en minder prettig wandelen in Rotterdam? De mooie en bijzondere plekken kunt u aangeven op de digitale kaart met twee hartjes of juist twee gebroken hartjes. De gemeente Rotterdam vindt uw mening belangrijk en wil met deze digitale kaart laten zien hoe u het wandelen in de stad ervaart. Op naar Rotterdam als aantrekkelijke loopstad!

 

Op de digitale kaart kunnen twee hartjes en twee gebroken hartjes geplaatst worden. Bij elke locatie die u aangeeft stellen we een aantal vragen over uw wandelervaring. De digitale kaart staat online tot en met vrijdag 6 maart. Uw ervaring van het lopen in Rotterdam nemen wij mee in het actieplan Rotterdam Loopt.

Naar de digitale kaart >> https://verkeersenquete.nl/v/wiljemetmelopen

 

Rotterdam als aantrekkelijke loopstad

Rotterdam is in trek. De stad groeit. In 2035 zijn er 65.000 meer Rotterdammers dan vandaag. Om ervoor te zorgen dat de stad goed bereikbaar blijft, maken we ruimte voor gezonde en actieve mobiliteit. Meer ruimte voor de voetganger. Dit wordt gestimuleerd omdat het gezond is om te lopen, het goed is voor een schone lucht in de stad én lopen een veilige en snelle manier is voor een verplaatsing in de stad. Of u nu loopt naar uw werk, sportclub, school of voor een dagelijkse boodschap; lekker lopen te lopen is het Rotterdamse motto.

Vertel uw verhaal over lopen

Liefjes ontmoeten, hoe ging dat vroeger? Jongens en meisjes gingen op zaterdagavond in groepjes tegenover elkaar op de hoofdstraat van de wijk lopen. Als een jongen een meisje leuk vond, vroeg hij haar of ze met hem wilde lopen. Als het meisje toestemde, gingen de jongen en het meisje samen wandelen, misschien hielden ze elkaars hand vast en gaven ze elkaar stiekem een kusje. (Bron: onderzoek OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam ‘Wil je met me lopen’ van Judith van den Dool en Roos Ferrero)

Heeft u een bijzonder verhaal over lopen dat u met ons wilt delen? Wij horen het graag! Stuur een mail naar rotterdamloopt@rotterdam.nl.

Persbericht: 103e Shantycafé Rotterdam 16 februari 2020

Ook na de Brexit gaat het shantycafe rotterdam verder met het organiseren van het shantycafe rotterdam. The lichtvessel V11 is in Engelse sferen. Zondag 16 februari vanaf 15 uur (al eerder is de ruimte open) tot 18 uur weer spontaan zingen en musiceren van de oude werkliederen van de oude zeilvaart. De V11 ligt in de Wijnhaven t/o nr. 101 te Rotterdam. Toegang  is gratis. Het shantycafe van januari werd mede door “De Bossche maten” ingevuld. Leuke groep en een leuk repertoire. Het aanwezige publiek heeft het zeer gewaardeerd. Deze editie zal een Grieks gezelschap ongeveer 20 minuten muziek maken en dan hoofdzakelijk de Griekse Bleus “Rebetika” ten gehore brengen. Wij nodigen iedereen uit die mee wil komen zingen/musiceren.

 

Als je die ene solo wil uitproberen. Gewoon doen.  Kom maar met je viool of tin whistle of ander passend solo-instrument. Ook kleine groepen zijn van harte welkom maar dan wel even aanmelden bij onze coördinator van de optredens Cor Lieverst, GSM-0642613305 of mail: kapetan@live.nl.  Heb je een verzoeknummer ook even opgeven bij Cor Lieverst. Er is een professionele geluidsinstallatie aanwezig.

Het schijn dat er ook aan boord van de oude zeilvaart gedanst werd door de zeevarenden. Was dat de horlepiep? Wie kan bij ons deze dans instuderen op zondag 16 februari? En wellicht zijn er ook nog Griekse dansen die de zeilvaart betrof.

 

Deze middagen zijn een ontmoetingsplaats voor liefhebbers van het zeemanslied uit het hele land. Wil je een verhaal of gedicht voordragen over de zeevaart? Ga vooral je gang.

 

We zien jullie graag verschijnen op zondag 16 februari. Zet ook het volgende shantycafe op 15 maart in de agenda. Voor algemene vragen graag even contact opnemen met Coen Klunne, tel. 06-33587981of mailen naar cpklunne@kpnmail.nl

Notulen ALV 25 maart 2019 en 2 oproepen

Bijgaand de notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2019 en, zoals toegezegd in de vergadering, het verslag van het gesprek met de gemeente over de schepen en de Stichting Erfgoedhavens.

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN
In de vergadering is door drie bestuursleden aangekondigd dat voor hen, na 10 jaar, het moment gekomen om het stokje over te dragen. Zij hebben met plezier en enthousiasme dit werk gedaan en kunnen terugkijken op een periode waarin voor het Leuvekwartier veel is bereikt. Voor het voortbestaan van de bewonersvereniging is het echter noodzakelijk dat nieuwe bestuursleden zich melden. Iedereen die de buurt een warm hart toedraagt en een bijdrage wil leveren aan de (blijvende) leefbaarheid van onze woonomgeving, roepen wij dan ook graag op zich bij ons te melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@leuvekwartier.nl, bij voorkeur vóór 31 mei. Wij informeren u graag over wat een bestuursfunctie zoal met zich meebrengt. Wij hopen op veel reacties!

OPROEP BUURTKOOR
Een goede manier om de onderlinge betrokkenheid te stimuleren is om samen te zingen. Wij willen dan ook graag polsen of er animo voor is om met de bewoners van het Leuvekwartier een koor te vormen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via email info@leuvekwartier.nl. Ook hiervoor hopen wij op veel en enthousiaste reacties.

ALV BVL Notulen 25 maart 2019

Gesprek gemeente-bewonersvereniging over schepen en Stichting Erfgoedhavens

Met vriendelijke groet,

=Thea Aarts=
Secretaris