Lid worden

Zonder leden geen bewonersvereniging!

Voor slechts € 15 per jaar steunt u ons werk,  zodat wij uw belangen kunnen blijven behartigen. Het rekeningnummer is

NL74 INGB 000 4348750 tnv Bewonersvereniging Leuvekwartier te Rotterdam.

Stuur een bericht met uw naam en adresgegevens naar onze penningmeester Hans van Dongen, penningmeester@leuvekwartier.nl of via info@leuvekwartier.nl

Of meldt U zich schriftelijk bij het secretariaat p/a Scheepmakerskade 140, 3011 VX.