De Vereniging

Als bestuur van de bewonersvereniging zetten wij ons in voor een zo goed mogelijke woon- en leefomgeving van het Leuvekwartier (de drie kades en de Glashaven westzijde). Daarvoor hebben wij regelmatig contact met de lokale overheden en belangenorganisaties, gemeentelijke diensten, politie, Stichting Erfgoedhavens, enz.

Met het woningbezit zelf bemoeien wij ons niet. Die verantwoordelijkheid ligt bij de VvE’s. Over zaken waar de belangen elkaar raken hebben wij vanzelfsprekend goed contact met de VvE’s.

Bent u nog geen lid?  Meldt U zich aan via info@leuvekwartier.nl of via het secretariaat, Glashaven 73 met vermelding van Uw contactgegevens. (zie ook onder de rubriek Lid Worden)

Heeft u een vraag of opmerking? Mail ons!  info@leuvekwartier.nl