Woontoren Glashaven – informatie bijeenkomst woensdag 20 september, 19.00-21.00 uur, Glashaven 42

Op de plek van de huidige Glashaven 16-70 komt een nieuwe woontoren met circa 128 woningen. Op woensdag 20 september houdt initiatiefnemer Amvest samen met de gemeente Rotterdam van 19:00 tot 21:00 uur een informatiebijeenkomst in het bestaande pand aan de Glashaven 42. De gemeente Rotterdam is aanwezig voor het beantwoorden van vragen, met name over de inpassing van het project in het gebied en verdere procedures om te komen tot de start bouw.

Informatie bulletin UpTown nr. 6

Bijgaand informatie bulletin nr. 6 bevat nieuws over de laatste ontwikkelingen rondom de bouw en extra informatie over de verkeerssituatie op 19 september en 4 oktober. De planning hiervan is:

Dinsdag 19 september – storten eerste deel van de poer van de toren.
Donderdag 21 september trekken deel van de damwanden (geen verkeersproblemen, wellicht even geluidsoverlast).
Woensdag 4 oktober – storten tweede deel van de poer van de toren.
Vanaf maandag 9 oktober – trekken restant van de damwanden (enkele dagen)
Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar uptown@stebru.nl.

Over Buurzaamheid: betrokkenheid in de buurt

Aan alle bewoners van ons complex Leuvehaven en de aanliggende schepen.

Na de druk bezochte avond over Buurzaamheid in het Ibishotel in het najaar van 2016, hebben veel bewoners laten weten het leuk te vinden als er jaarlijks een dergelijke avond zou worden georganiseerd. Velen vinden het belangrijk om te weten wie de buren zijn en uit te wisselen welke activiteiten er in de buurt te ondernemen zijn. In elk geval heeft die avond opgeleverd dat verschillende bewoners met dezelfde interesses, afspraken met elkaar zijn gaan maken om gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen.

Inmiddels is er een nieuw groepje gevormd dat in het komend najaar weer een dergelijke avond vorm wil geven. Met deze aankondiging willen we het begrip Buurzaamheid levend houden, maar ook willen we graag horen van onze buren of u wensen hebt voor het programma van een dergelijke avond. Wilt u een bepaald onderwerp uitdiepen d.m.v. een lezing, wilt u een gezelschapsspel doen om elkaar op die manier beter te leren kennen, of wilt u het liefst helemaal niets georganiseerds om des te meer tijd te hebben voor nadere kennismaking met buren van dichtbij of juist wat verder weg.

Laat het één van ons weten en denk mee hoe we ook dit jaar, de Buurzaamheidsavond weer aantrekkelijk kunnen maken voor velen.

Suggesties naar:

Yvonne Visser, Bewonersvereniging Leuvekwartier, portefeuille Buurzaamheid: buurzaamheid@leuvekwartier.nl

Zie ook de oranje flyer ‘Over Buurzaamheid’, die onlangs in alle brievenbussen van het Leuvekwartier is bezorgd.

Een verslag van de Buurzaamheidavond 2016 is ook op deze website terug te vinden.

 

 

Terugblik op Rotterdam Waterweekend

Een fotografische terugblik op Rotterdam Waterweekend op 30 juni, 1 en 2 juli 2017 in het Leuvekwartier en de Wijnhaven.

De drijvende tribune voor het maritiem concert van Sinfonia Rotterdam vaart de Leuvehaven binnen.
De drijvende tribune voor het maritiem concert van Sinfonia Rotterdam.
Grote belangstelling voor de Rotterdam Swim.
400 zwemmers door de Wijnhaven!
Graven als een echte archeoloog.

Zwemmen in de Wijnhaven

Tijdens het Rotterdam Water Weekend op 2 juli zwemmen tientallen mensen voor het goede doel door de Wijnhaven, Scheepmakershaven en Leuvehaven, in de 010 City Swim. Vandaag deden een aantal kinderen een verkenning. Vanaf de Regentessebrug springend het water in! Drie maanden eerder hadden ze het ook al gedaan. Ok, alleen de jongens. En het was ijskoud. Nu was het heerlijk, het voelde schoon en de haven is diep genoeg.

 

Foto’s: Arthur van Beveren