Bewonersinitiatief Buurzaamheid

In de avond van 31 oktober jl. stroomde de benedenzaal van het Ibis-hotel aan de Wijnhaven vol met geïnteresseerde bewoners van het Leuvekwartier en van bewoners van de omliggende schepen. Er werden stoelen bijgezet om alle tachtig bezoekers een zitplaats te kunnen geven.

Door een groepje bewoners kon er, in samenwerking met de Bewonersvereniging Leuvekwartier en met subsidie van de Gebiedscommissie Centrum, een avond georganiseerd worden met interessante gastsprekers en met de gelegenheid om elkaar informeel te treffen.

Jack Kerklaan van TV-Rijnmond praatte de avond aan elkaar en Frans Baar, specialist ouderengeneeskunde, hield een lezing over de behoefte aan autonomie enerzijds en de neiging anderzijds om de verantwoordelijkheid voor onze woonomgeving volledig bij de autoriteiten te leggen. Vooraf en tijdens het informele gedeelte aan het eind van de avond, was er accordeonmuziek door een van de scheepsbewoonsters.

Een snelle rondvraag leverde vervolgens een aantal aardige activiteiten op die bewoners met anderen in het complex, zouden willen delen.

Hierna werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om elkaar met een glaasje in de hand, aan te spreken. Er ontstonden levendige gesprekken, ook tussen mensen die elkaar nog nooit eerder persoonlijk ontmoet hadden.

Duidelijk werd dat deze avond slechts een aanzet vormde en dat het goed zou zijn om te proberen nog meer gedeelde interesses bij elkaar te brengen. Daarom is er daarna bij alle bewoners een enquêteformulier in de bus gedaan, omdat er dan ook bij de afwezigen alsnog gepeild kon worden aan welke activiteiten er behoefte bestaat. De bedoeling is dat de werkgroep Buurzaamheid mensen met vergelijkbare interesses bij elkaar brengt, waarop de bewoners vervolgens onderling afspraken kunnen maken voor het gezamenlijk invullen van die activiteiten. De reacties van de bewoners die de avond in het Ibis-hotel bijgewoond hebben, waren onverdeeld positief.

Commissie Buurzaamheid van de bewonersvereniging Leuvekwartier

Deze diashow vereist JavaScript.

Erfgoedhavens Rotterdam: aanleg drinkwaterleiding en heiwerkzaamheden t.b.v. andere ligging schepen Rederijhaven

Erfgoedhavens Rotterdam is onlangs gestart met de aanleg van een drinkwatervoorziening t.b.v. de schepen in de havens rondom ons complex. Op 18 april wordt bovendien gestart met heiwerkzaamheden in de Rederijhaven en later ook in de Bierhaven. De heiwerkzaamheden vinden plaats ten behoeve van een andere ligging van de schepen in de Rederijhaven (visgraatligging). In de Bierhaven wordt de steiger uitgebreid t.b.v. historische schepen.

Zie voor meer informatie de bijgevoegde brief van Erfgoedhavens Rotterdam en een tekening waarop de nieuwe ligging van de schepen in de Rederijhaven staat aangegeven.

info aanleg water en palen slaan Rederijhaven en Bierhaven

Nieuwe inrichting Rederijhaven

Bericht van Erfgoedhavens Rotterdam inzake graafwerkzaamheden op de kades

Beste Buurtbewoners,

Erfgoedhavens Rotterdam heeft sinds 2014 de historische havens van de binnenstad in Rotterdam in beheer. In diverse havens zijn wij bezig om aanpassingen en verbeteringen aan te brengen.
Eén van de verbeteringen is het aanleggen van een drinkwatersysteem voor de schepen. Vanaf maandag 14 maart is gestart in het gebied van het Wijnhaveneiland, nl. de Bierhaven, de Rederijhaven en de Scheepmakershaven. Onze aannemer graaft een smalle sleuf langs de kade om daar vorstvrij een leiding ondergronds in aan te brengen. Aan de elektrakasten komt op een aantal plekken een watertappunt voor de daar liggende schepen.
De werkzaamheden vinden plaats op maandag en dinsdag, er wordt zo’n 50 meter per dag gegraven. De werkzaamheden zullen circa 6 weken duren.
Om de overlast te beperken zal de aannemer zoveel mogelijk handmatig graven en ’s avonds de sleuf dichtleggen.
Hier en daar moet eventueel een naad open gezaagd worden om de straatstenen eruit te kunnen halen om ze er daarna ook weer netjes te kunnen terug straten.
De doorgang voor autoverkeer blijft mogelijk en er zal op gelet worden dat ook de onder het gebouw geparkeerde auto’s vrij in en uit kunnen rijden.

image004[1]

Excuus voor de eventuele overlast !

Met vriendelijke groet,
Rein Schuddeboom
Directeur
image001[1]
Haringvliet 68
3011 TG Rotterdam
T 010 411 52 51
E info@erfgoedhavensrotterdam.nl

Baggeren in de Rederijhaven

In de havens rond het Leuvekwartier in het centrum van Rotterdam wordt al enkele weken gebaggerd.

Meer dan 1000 fietsen zagen het daglicht weer. Alleen al in het Boerengat zijn meer dan 360 fietsen opgebaggerd, naast een halve auto en olievaten! In de Wijnhaven bij de Red Apple werden twee 1100 liter containers gevuld met vuilniszakken gevonden. In de Rederijhaven werden stukken staal, olievaten, een kliko en diverse fietsen opgebaggerd.

De mannen op het schip worden door de Stichting Erfgoedhavens Rotterdam van een AD voorzien. In stijl natuurlijk, de kraanmachinist pikt behendig het krantje op en levert het af bij de schipper.

20141113_baggeren-leuvekwartier_0013

20141113_baggeren-leuvekwartier_0015

20141113_baggeren-leuvekwartier_0024

20141113_baggeren-leuvekwartier_0027

20141113_baggeren-leuvekwartier_0028

20141113_baggeren-leuvekwartier_0031

20141113_baggeren-leuvekwartier_0034

20141113_baggeren-leuvekwartier_0036

20141113_baggeren-leuvekwartier_0041

20141113_baggeren-leuvekwartier_0043

20141113_baggeren-leuvekwartier_0046

20141113_baggeren-leuvekwartier_0053

20141113_baggeren-leuvekwartier_0054

20141113_baggeren-leuvekwartier_0057