Over Buurzaamheid: betrokkenheid in de buurt

Aan alle bewoners van ons complex Leuvehaven en de aanliggende schepen.

Na de druk bezochte avond over Buurzaamheid in het Ibishotel in het najaar van 2016, hebben veel bewoners laten weten het leuk te vinden als er jaarlijks een dergelijke avond zou worden georganiseerd. Velen vinden het belangrijk om te weten wie de buren zijn en uit te wisselen welke activiteiten er in de buurt te ondernemen zijn. In elk geval heeft die avond opgeleverd dat verschillende bewoners met dezelfde interesses, afspraken met elkaar zijn gaan maken om gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen.

Inmiddels is er een nieuw groepje gevormd dat in het komend najaar weer een dergelijke avond vorm wil geven. Met deze aankondiging willen we het begrip Buurzaamheid levend houden, maar ook willen we graag horen van onze buren of u wensen hebt voor het programma van een dergelijke avond. Wilt u een bepaald onderwerp uitdiepen d.m.v. een lezing, wilt u een gezelschapsspel doen om elkaar op die manier beter te leren kennen, of wilt u het liefst helemaal niets georganiseerds om des te meer tijd te hebben voor nadere kennismaking met buren van dichtbij of juist wat verder weg.

Laat het één van ons weten en denk mee hoe we ook dit jaar, de Buurzaamheidsavond weer aantrekkelijk kunnen maken voor velen.

Suggesties naar:

Yvonne Visser, Bewonersvereniging Leuvekwartier, portefeuille Buurzaamheid: buurzaamheid@leuvekwartier.nl

Zie ook de oranje flyer ‘Over Buurzaamheid’, die onlangs in alle brievenbussen van het Leuvekwartier is bezorgd.

Een verslag van de Buurzaamheidavond 2016 is ook op deze website terug te vinden.