Bestuur

Het bestuur van de Bewonersvereniging Leuvekwartier  bestaat sinds 1 maart 2012 uit de volgende leden:

Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@leuvekwartier.nl

Thea Aarts

Mijn naam is Thea Aarts en ik woon met veel plezier al weer 15 jaar op de Glashaven. Ben geboren en getogen Rotterdamse, op een paar jaar Antillen na, en heb de stad enorm zien veranderen in de loop van de tijd. Doordat ik zowel woon als gewerkt heb in het centrum van de stad, neem je veel waar op alle vlakken en voel ik me zeer betrokken.

Er zijn veel leuke, goede en uitdagende veranderingen geweest maar helaas ook wel eens wat minder prettige. Vooral om dat laatste stukje vind ik het een goede zaak om me, na een aantal jaren actief te zijn geweest als vrijwilliger en bij de lokale politiek, nu eens voor mijn eigen hoekje van de wereld in te zetten.

Ik hoop als bestuurslid van de Bewonersvereniging Leuvekwartier mijn steentje hiervoor bij te dragen.

Jan Bemelman

Sinds december 2006 woon ik op de Jufferkade. Een fijne plek in het hart van Rotterdam. De VVE’s zorgen goed voor ons bezit. De bewonersvereniging is er om de kwaliteit van de directe omgeving in de gaten te houden.

Zeker de laatste tijd is er veel rondom onze woningen aan de hand. Ten oosten van de Glashaven worden op het Wijnhaveneiland bestaande kantoorpanden afgebroken en in de plaats daarvan nieuwe woontorens gebouwd. En ook in het water rondom onze kades en aan de overkant langs de Schiedamsedijk vinden minder en meer ingrijpende veranderingen plaats. Belangrijk is het dat een en ander niet ten koste gaat van ons woonplezier. Als bestuur van de bewonersvereniging zetten we ons daarvoor in. In het verleden heeft een goede samenwerking tussen (deel)gemeente en bewonersvereniging geresulteerd in een opgeknapte (ook groenere) Glashaven en Posthoornstraat.

Ik vind het erg belangrijk dat we wat er om ons heen (wel en niet) gebeurt goed in de gaten houden en waar nodig actie ondernemen. Plezierig wonen op de drie kades en de Glashaven, als voorzitter van het bestuur wil ik me daarvoor inzetten.

Elbrig de Groot

Mijn naam is Elbrig de Groot. Sinds 1981 ben ik Rotterdammer en centrumbewoner, waarvan sinds 1989 aan de Scheepmakerskade. Het Leuvekwartier is een uniek wijkje op het Wijnhaveneiland, meer dan de moeite waard om voor in te zetten. Want dat is nodig. Veel mensen voelen zich hier, net als ik, al jaren thuis. Het is van groot belang, dat we de kwaliteit van onze woonomgeving bewaren en bewaken. Sterke elementen als water, rust en verborgen historie bieden zoveel mogelijkheden. Vandaar mijn keuze voor de portefeuille buitenruimte, vanuit interesse en ervaring.

Er zijn inmiddels diverse overlegmogelijkheden, waarin we als bewoners mee kunnen praten over de woonomgeving. Als bestuur van de bewonersvereniging Leuvekwartier maken we daar uiteraard  goed gebruik van. We houden U op de hoogte via deze website.

Yvonne Visser

Ik ben Yvonne Visser en sinds een jaar weer woonachtig in het Leuvekwartier t.w. aan de Wijnkade. Er is veel gebeurd in de 8 jaar dat ik er niet woonde. En er gaat nog heel veel gebeuren. Ik ben medebestuurslid van de bewonersvereniging met de portefeuille Buurzaamheid. Ik wil me graag inzetten om de betrokkenheid onder elkaar te stimuleren.