Bestuur

Het bestuur van de Bewonersvereniging Leuvekwartier snakt naar versterking:

Een secretaris die van verslaglegging houdt en evengoed zijn/haar stem voor andere zaken kan inzetten.

Een bestuurslid dat bewoners aanmoedigt en ondersteunt de prachtige mogelijkheden van Opzoomer Mee te benutten voor kleine en grote initiatieven in onze buurt.

De cultuur is gemoedelijk, open en tegelijkertijd doelgericht. We willen immers het verschil maken.

Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@leuvekwartier.nl

 

Wij leven in een constant veranderende omgeving. Dit is een van de redenen waarom ik, Hans van Dongen, bestuurslid van de bewonersvereniging geworden ben. Hoewel verandering goed is mag het niet ten koste gaan van de huidige bewoners. De bewonersvereniging kan een rol spelen in netwerken, het onder de aandacht brengen van zaken en met groepen met elkaar in contact brengen. Zodat wie dat dat wil gehoord wordt.

Mijn emailadres: penningmeester@leuvekwartier.nl

 

Sinds 2016 geniet ik van het wonen aan de Jufferkade, precies aan de kop, met een weergaloos uitzicht. Ik heb tot nu toe ervaren dat bewoners in het Leuvekwartier hun eigen uitzicht altijd het mooist vinden. Met een onverwachte diversiteit aan woningen en aan ligging is het verrassend om bij mensen binnen te kijken, en naar buiten. Zoveel te zien, steeds vanuit een ander perspectief.

Me via de Bewonersvereniging Leuvekwartier voor de bewoners in te mogen zetten voelt als een eer. Ik wil graag samen met de andere bestuursleden doen wat nodig is om in onze wijk de kwaliteit van wonen en leven te bewaken, waar kan te vergroten, voor nu en in de nabije toekomst, door alert te zijn op ontwikkelingen, te luisteren naar bewoners, hen te steunen bij wensen en plannen die groepen of individuen ten goede komen. Uitdagende verantwoordelijkheden maar ook boeiende samenwerkingen met bewoners, instellingen en niet in de laatste plaats de gemeente, spreken me aan. 

Het verbinden van mensen in de buurt zie ik ook als een taak van de Bewonersvereniging. Dat begint al met informatie op tijd te delen en door mensen uit te nodigen tot het bijwonen of samen organiseren van initiatieven.

U kunt mij bereiken op voorzitter@leuvekwartier.nl