Start bouw Leuvepaviljoen medio april 2019, inloopavond Maritiem District 24 januari 2019

De projectleider Maritiem District stuurde ons onderstaande bericht over de start bouw Leuvepaviljoen (komt in plaats van de bestaande paviljoens langs de Leuvehaven).
Tevens aankondiging inloopavond Maritiem District op donderdag 24 januari Maritiem Museum.


Beste betrokkene bij het Maritiem District,

Graag informeren wij u over de stand van zaken rond de bouw van het Leuvepaviljoen aan de Schiedamsedijk.
In eerste instantie stond de start van de werkzaamheden voor het nieuwe Leuvepaviljoen gepland na de Wereldhavendagen (september 2018).
Door een aantal factoren, zoals uitwerkingen van onder meer het dak van het paviljoen en afspraken met de netbeheerder over de stadsverwarming, is de planning helaas uitgelopen.
Door deze ontstane vertraging komt de start van de werkzaamheden dichterbij de datum van de Marathon (6 &7 april 2019).
Omdat de deelnemers aan de Marathon starten op de Schiedamsedijk is, in verband met de veiligheid, door de gemeente in overleg met de organisatoren van de Marathon besloten om de bouwwerkzaamheden niet eerder te starten dan na het weekend van de Marathon. Het paviljoen wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 opgeleverd en in het tweede kwartaal van 2020 geopend.
Op dit moment bereidt de gemeente de aanbestedingsdocumenten voor de aannemer voor en wordt er voor de twee horecagelegenheden in het toekomstige paviljoen een profiel opgesteld om een passende horecaondernemer te contracteren.

Parallel aan de werkzaamheden van het Leuvepaviljoen worden eveneens voorbereidingen getroffen voor de inrichting van omliggende buitenruimte. Het betreft het gebied dat ligt tussen het Maritiem Museum Rotterdam (MMR), het Inntel hotel, het fietspad aan de oostzijde van de Schiedamsedijk en de kade van de Leuvehaven. De uitvoering voor de herinrichting van de buitenruimte start direct na de oplevering van het Leuvepaviljoen.

Inloopavond Maritiem District 2019
Donderdagavond 24 januari 2019 vindt er weer een inloopavond plaats in het Maritiem Museum Rotterdam.
Die avond wordt u bijgepraat over bovenstaande onderwerpen en andere lopende zaken in het Maritiem District. De uitnodiging kunt u later dit jaar verwachten.

Met vriendelijke groeten,
Projectteam Maritiem District

Hinderkalender Terraced Tower nr. 10

Van onze contactpersoon voor het project Terraced Tower, Willem Brouwer, kregen we het volgende bericht:

Beste buurtgenoot,

In de bijlage is Hinderkalender nr. 10 te vinden. (zie link hieronder)
Helaas is er vertraging ontstaan bij het aanbrengen van de funderingspalen, waardoor de werkzaamheden enige weken langer zullen duren dan in de vorige Hinderkalender gemeld.
Omdat de productie van de funderingspalen in de afgelopen periode heeft gevarieerd tussen de 3 en 8 palen per dag, is het moeilijk om een exacte einddatum aan te geven. Er moeten nog ongeveer 70 palen aangebracht worden, waardoor het heien nog tussen de 9 en 23 (werk)dagen duurt. In de Hinderkalender zijn de 23 werkdagen aangehouden, waardoor de einddatum daarin op 12 december uitkomt. We hopen echter dat de heiwerkzaamheden eerder gereed zullen zijn.
Er vinden inmiddels ook andere werkzaamheden plaats in de bouwkuip: in de delen waar de palen er reeds inzitten wordt er ontgraven en worden de daardoor noodzakelijke stempels (stutten) aangebracht.
Deze werkzaamheden lopen nog door nadat de heiwerkzaamheden gereed zijn. Als er tot de juiste diepte ontgraven is wordt er gestart met het storten van het beton van de fundering/kelder.

Met vriendelijke groet,
Willem Brouwer, Omgevingsmanager, Procesmanager
Bezoekadres: Scheepmakershaven 58 | Rotterdam | Nederland
Postadres: Postbus 8 | 2990 AA | Barendrecht | Nederland
Telefoon:+31 (0)180 64 19 90 (algemeen) | +31 (0)6 25 71 72 06 (mobiel)

hinderkalender 10 jaar 2018 week 46 week 8 2019

Hinderkalender 9 Bouwwerkzaamheden Terraced Tower

Van onze contactpersoon Willem Brouwer kregen we informatie over de komende bouwwerkzaamheden van Terraced Tower:

‘Beste buurtgenoot,

 

De opstart van de tweede fase van de heiwerkzaamheden verloopt niet helemaal vloeiend; dit heeft te maken met de afstelling van de heimachine. We verwachten desalniettemin elk moment de heiwerkzaamheden te kunnen hervatten. De heiwerkzaamheden zullen geluidshinder veroorzaken, ondanks genomen maatregelen.

Met de gemeente is afgesproken dat de heiwerkzaamheden vanaf 08:00 uur mogen starten (i.p.v. 07:00 uur). Op zaterdag zullen in het geheel geen heiwerkzaamheden mogen plaatsvinden.

Verwacht wordt dat de heiwerkzaamheden nog tot medio november duren. In totaal zitten er tegen die tijd zo’n 400 palen onder het gebouw.

 

Deels in overlap met de heiwerkzaamheden wordt er gestart met het ontgraven van de bouwkuip. Hierbij wordt zeer beperkte overlast veroorzaakt, zoals het aan en afrijden van vrachtwagens.

Ook worden er al enkele betonstorts uitgevoerd, waarbij mogelijk beperkte geluidshinder zal optreden doordat het beton direct na het storten ‘getrild’ moet worden. Het ‘trillen’ is o.a. nodig om te voorkomen dat er luchtbellen in het beton blijven zitten en wordt gedaan met behulp van zogenoemde trilnaalden. Deze trilnaalden maken een zoemend geluid wanneer ze tegen de wapeningsstaven worden aangehouden’.

Hinderkalender 9 jaar 2018 week 37 tm 52

Cursus valpreventie groot succes!

Voorkom vallen. Blijf bewegen

Onder leiding van fysiotherapeute Karin Abutan van Medisch Centrum Blakeburg oefenen bewoners van het Leuvekwartier en omgeving om niet te vallen.

De cursus valpreventie is bedoeld voor ouderen en werd ontwikkeld door Karin Abutan in samenwerking met huisartsen en wijkverpleging , ondersteund door WMO/Radar :Veronique Vaarten, Merel van de Sar en Mieke Melis van het Huis van de Wijk De Kip.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Bewonersvereniging Leuvekwartier reageerden al voldoende bewoners op de presentatie van de cursus om een buurtgroep te starten.

Het Ibishotel bood gastvrij ruimte voor de ca. 15 à 20 cursisten. Op het Wijnhaveneiland ontbreekt een gemakkelijk bereikbare ontmoetingsplek voor en in de buurt. De locatie werd zeer gewaardeerd door de deelnemers. Het was er bovendien gezellig toeven met een heerlijke kop koffie na afloop.
Negen woensdagochtenden werden de ontbijttafels verschoven en stonden de stoelen klaar voor een half uur pittige oefeningen en een half uur informatie over diverse thema’s.
Vallen kent immers veel oorzaken en heeft soms desastreuze gevolgen voor ouderen.

Alle deelnemers waren unaniem in hun enthousiasme over het programma. Voor iedere leeftijd en conditie werd aantoonbaar resultaat geboekt!. Het is een stimulans om te blijven bewegen!

Voor informatie: Mieke Melis mmelis@wmoradar.nl ; 06 11 38 41 40
info@leuvekwartier.nl of buurzaamheid@leuvekwartier.nl

Hinderkalender bouw The Terraced Tower (Boompjes)

Onderstaand bericht ontvingen wij van Willem Brouwer, omgevingsmanager/procesmanager van de in aanbouw zijnde The Terraced Tower.
Tevens hieronder een link naar de Hinderkalender bouw The Terraced Tower.

“Beste buurtgenoot,
De heiwerkzaamheden van afgelopen periode zijn helaas niet ongemerkt voorbij gegaan.
In tegenstelling tot de eerste fase heiwerk die uitgevoerd is rond december 2017 bleek de heimachine die nu aan het werk is meer geluid te produceren. In overleg met de gemeente is er besloten om te gaan kijken naar een ander type heimachine voor de resterende palen.
Vanwege grote drukte op de markt bleek een andere heimachine niet direct beschikbaar. Inmiddels is er een machine gevonden die een stuk minder geluid zou moeten produceren en die machine zal op maandag 6 augustus op de bouwplaats aankomen. Na het opbouwen zal de machine op circa 9 augustus van start gaan met de heiwerkzaaamheden. Naast dat deze machine stiller is, is hij echter ook iets minder productief. Bovendien mag deze machine niet gelijktijdig met een tweede heimachine in de bouwkuip, zoals initieel gepland was. Dat betekent dat de werkzaamheden langer gaan duren. De verwachting is dat medio november de laatste paal geslagen gaat worden.
Conform de meest recente afspraken met de gemeente is gesteld dat de huidige (lawaaiige) machine deze en volgende week (t/m vrijdag 27 juli) nog een serie palen langs de randen van de bouwkuip afmaakt die de nieuwe machine vanwege zijn iets grotere omvang niet kan maken. Komende zaterdag 21 juli zal er niet geheid worden.
Vervolgens vinden er in de week van 30 juli geen heiwerkzaamheden plaats, maar wordt er gewerkt aan een betonnen strook voor de opvang van kabels en leidingen die in de weg liggen in de bouwput. Hierbij wordt geen hinder voor de omgeving verwacht.
Met vriendelijke groet,
Willem”

Hinderkalender bouw The Terraced Tower

Verslag van de algemene ledenvergadering

Op dinsdagavond 20 maart vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging Leuvekwartier plaats. Hieronder treft u het verslag van deze vergadering aan.
Alle bewoners van het Leuvekwartier krijgen ook volgend jaar weer een schriftelijke uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 2019.
Als bewoner van het Leuvekwartier wordt u lid van de bewonersvereniging door €12,50 over te maken op onze bankrekening NL74 INGB 0004348750 ten name van Bewonersvereniging Leuvekwartier te Rotterdam onder vermelding van lidmaatschap 2018. De Wijnkade, Jufferkade, Scheepmakerskade en Glashaven-westzijde vormen samen het Leuvekwartier.

ALV BVL 20maart2018

Overlijden van Ad Keizer

Op 6 april is Ad Keizer, lange tijd bewoner van de Jufferkade, op 86-jarige leeftijd onverwacht overleden.
Ad was geruime tijd voorzitter van onze bewonersvereniging, negen jaar geleden namen wij het bestuur van de vereniging van zijn bestuur over. Ook was Ad vele jaren voorzitter van de VvE-Jufferkade/Glashaven. Ad was een actieve bewoner van het Leuvekwartier, een nog van het oude stempel. Ook nadat hij geen formele functies meer had, bleef hij betrokken. Helaas ging het de laatste tijd niet goed meer met hem. Het bericht van zijn overlijden kwam toch onverwacht.
Wij zullen Ad niet meer op de kade of bij de Spar tegenkomen, en dat is vreemd.

Op donderdag 12 april is er gelegenheid om van Ad afscheid te nemen in de Kapel van het Crematorium St.Laurentius, Nieuwe Crooswijkseweg 123, Rotterdam. Aanvang 13:00 uur.
Aansluitend is er een samenzijn in de koffiekamer.

Het bestuur van de bewonersvereniging Leuvekwartier

Dinsdagavond 20 maart algemene ledenvergadering Leuvekwartier in het H2otel

Alle bewoners van het Leuvekwartier (Wijnkade, Jufferkade, Scheepmakerskade en Glashaven) nodigen wij uit voor de algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging Leuvekwartier op dinsdagavond 20 maart. Net als de afgelopen jaren vergaderen we in het H2otel, Wijnhaven 20a, aanvang 20:00 uur, vanaf 19:30 is er koffie/thee. Alle bewoners krijgen een dezer dagen ook een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. Hieronder treft u onze uitnodigingsbrief+agenda aan en het verslag van de vergadering van 20 maart 2017. Graag tot de 20e!!
Het bestuur van de bewonersvereniging Leuvekwartier

ALV BVL UITNODIGING AGENDA20mrt18
ALV-BVL-20 maart2017Notulen