Persbericht: 103e Shantycafé Rotterdam 16 februari 2020

Ook na de Brexit gaat het shantycafe rotterdam verder met het organiseren van het shantycafe rotterdam. The lichtvessel V11 is in Engelse sferen. Zondag 16 februari vanaf 15 uur (al eerder is de ruimte open) tot 18 uur weer spontaan zingen en musiceren van de oude werkliederen van de oude zeilvaart. De V11 ligt in de Wijnhaven t/o nr. 101 te Rotterdam. Toegang  is gratis. Het shantycafe van januari werd mede door “De Bossche maten” ingevuld. Leuke groep en een leuk repertoire. Het aanwezige publiek heeft het zeer gewaardeerd. Deze editie zal een Grieks gezelschap ongeveer 20 minuten muziek maken en dan hoofdzakelijk de Griekse Bleus “Rebetika” ten gehore brengen. Wij nodigen iedereen uit die mee wil komen zingen/musiceren.

 

Als je die ene solo wil uitproberen. Gewoon doen.  Kom maar met je viool of tin whistle of ander passend solo-instrument. Ook kleine groepen zijn van harte welkom maar dan wel even aanmelden bij onze coördinator van de optredens Cor Lieverst, GSM-0642613305 of mail: kapetan@live.nl.  Heb je een verzoeknummer ook even opgeven bij Cor Lieverst. Er is een professionele geluidsinstallatie aanwezig.

Het schijn dat er ook aan boord van de oude zeilvaart gedanst werd door de zeevarenden. Was dat de horlepiep? Wie kan bij ons deze dans instuderen op zondag 16 februari? En wellicht zijn er ook nog Griekse dansen die de zeilvaart betrof.

 

Deze middagen zijn een ontmoetingsplaats voor liefhebbers van het zeemanslied uit het hele land. Wil je een verhaal of gedicht voordragen over de zeevaart? Ga vooral je gang.

 

We zien jullie graag verschijnen op zondag 16 februari. Zet ook het volgende shantycafe op 15 maart in de agenda. Voor algemene vragen graag even contact opnemen met Coen Klunne, tel. 06-33587981of mailen naar cpklunne@kpnmail.nl

Notulen ALV 25 maart 2019 en 2 oproepen

Bijgaand de notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2019 en, zoals toegezegd in de vergadering, het verslag van het gesprek met de gemeente over de schepen en de Stichting Erfgoedhavens.

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN
In de vergadering is door drie bestuursleden aangekondigd dat voor hen, na 10 jaar, het moment gekomen om het stokje over te dragen. Zij hebben met plezier en enthousiasme dit werk gedaan en kunnen terugkijken op een periode waarin voor het Leuvekwartier veel is bereikt. Voor het voortbestaan van de bewonersvereniging is het echter noodzakelijk dat nieuwe bestuursleden zich melden. Iedereen die de buurt een warm hart toedraagt en een bijdrage wil leveren aan de (blijvende) leefbaarheid van onze woonomgeving, roepen wij dan ook graag op zich bij ons te melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@leuvekwartier.nl, bij voorkeur vóór 31 mei. Wij informeren u graag over wat een bestuursfunctie zoal met zich meebrengt. Wij hopen op veel reacties!

OPROEP BUURTKOOR
Een goede manier om de onderlinge betrokkenheid te stimuleren is om samen te zingen. Wij willen dan ook graag polsen of er animo voor is om met de bewoners van het Leuvekwartier een koor te vormen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via email info@leuvekwartier.nl. Ook hiervoor hopen wij op veel en enthousiaste reacties.

ALV BVL Notulen 25 maart 2019

Gesprek gemeente-bewonersvereniging over schepen en Stichting Erfgoedhavens

Met vriendelijke groet,

=Thea Aarts=
Secretaris

UITNODIGING EN AGENDA ALV – 25 maart 2019 / OPROEP

UITNODIGING

Het bestuur van de Bewonersvereniging Leuvekwartier nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op maandagavond 25 maart. U bent van harte welkom, ook als u (nog) geen lid bent. De vergadering wordt gehouden in het H20tel, Wijnhaven 20a, en begint om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). Uw aanwezigheid en inbreng stellen wij zeer op prijs.

Bijgaand de uitnodiging, agenda en de notulen van de ALV van 20 maart 2018.

ALV BVL Notulen 20maart2018

ALV BVL UITNODIGING AGENDA 25 maart 2019

OPROEP

Na 10 jaar is voor enkele bestuursleden het moment gekomen om het stokje over te gaan dragen. Zij hebben met plezier en enthousiasme dit werk gedaan en kunnen terugkijken op een periode waarin voor het Leuvekwartier veel is bereikt. Voor het voortbestaan van de bewonersvereniging is het noodzakelijk dat nieuwe bestuursleden zich melden. Iedereen die zich aangesproken voelt en een bijdrage wil leveren aan de (blijvende) leefbaarheid van onze woonomgeving, roepen wij dan ook van harte op zich bij ons te melden door een email te sturen aan info@leuvekwartier.nl, bij voorkeur voor 22 maart 2019. Wij hopen op veel reacties!

Het bestuur van de bewonersvereniging Leuvekwartier:
Jan Bemelman, Elbrig de Groot, Thea Aarts, Yvonne Visser, Hans van Dongen

 

 

SAVE THE DATE: 25 maart 2019 en OPROEP

SAVE THE DATE

Op maandag 25 maart 2019 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Leuvekwartier plaatsvinden. Meer informatie, locatie en agenda ontvangen bewoners van het Leuvekwartier ongeveer 2 weken voor de vergadering in hun brievenbus.

OPROEP

Na 10 jaar is voor enkele bestuursleden het moment gekomen om het stokje over te gaan dragen. Zij hebben met plezier en enthousiasme dit werk gedaan en kunnen terugkijken op een periode waarin voor het Leuvekwartier veel is bereikt. Voor het voortbestaan van de bewonersvereniging is het noodzakelijk dat nieuwe bestuursleden zich melden. Iedereen die zich aangesproken voelt en een bijdrage wil leveren aan de (blijvende) leefbaarheid van onze woonomgeving, roepen wij dan ook van harte op zich bij ons te melden door een email te sturen aan info@leuvekwartier.nl, graag voor 22 maart 2019. Wij hopen op veel reacties!

Het bestuur van de bewonersvereniging Leuvekwartier:
Jan Bemelman, Elbrig de Groot, Thea Aarts, Yvonne Visser, Hans van Dongen