De Speelfabriek – Spelen, Maken, Leren

De Speelfabriek – Spelen, Maken, Leren

Sinds kort is aan Glashaven 46 de Speelfabriek gevestigd. Verrast door vrolijke activiteit achter de ramen, gingen we een kijkje nemen op een van de eerste dagen van de Speelfabriek in actie.

“De Speelfabriek is een ontdekspeeltuin voor kinderen vol met
bijzondere machines, gebouwd door de jonge Rotterdamse ondernemer
Maarten Horstink. Het is een nieuw initiatief dat kinderen wil
uitdagen om hun eerste stappen als uitvinder te zetten”.

“We experimenteren met verschillende manieren om kinderen en hun
begeleiders samen te laten uitvinden. Dat kan door zelf te
experimenteren met voedsel, maar ook met bizarre machines of
hergebruikte materialen. Onze unieke insteek is dat onze apparaten de
ruimte of inspiratie geven om zelf verschillende oplossingen te
testen”

Ook scholen komen steeds vaker langs om invulling te geven aan ‘maker
education’ voor jonge kinderen. We werken hard om hier ook een
educatief programma bij te kunnen bieden. De Speelfabriek ziet
zichzelf als het mini-NEMO van Rotterdam, met ambitie voor groei.

De Speelfabriek is weliswaar tijdelijk gehuisvest in het pand van AMVEST totdat de volgende toren in onze buurt verschijnt, maar niet minder welkom aan de Glashaven.

In de anders zo gesloten plint is het beeld van spelende kinderen ongekend en een voorbeeld voor een toekomstige invulling.

speelfabriek.net

facebook.com/speelfabriek

Terugblik op Rotterdam Waterweekend

Een fotografische terugblik op Rotterdam Waterweekend op 30 juni, 1 en 2 juli 2017 in het Leuvekwartier en de Wijnhaven.

De drijvende tribune voor het maritiem concert van Sinfonia Rotterdam vaart de Leuvehaven binnen.
De drijvende tribune voor het maritiem concert van Sinfonia Rotterdam.
Grote belangstelling voor de Rotterdam Swim.
400 zwemmers door de Wijnhaven!
Graven als een echte archeoloog.

Bewonersinitiatief Buurzaamheid

In de avond van 31 oktober jl. stroomde de benedenzaal van het Ibis-hotel aan de Wijnhaven vol met geïnteresseerde bewoners van het Leuvekwartier en van bewoners van de omliggende schepen. Er werden stoelen bijgezet om alle tachtig bezoekers een zitplaats te kunnen geven.

Door een groepje bewoners kon er, in samenwerking met de Bewonersvereniging Leuvekwartier en met subsidie van de Gebiedscommissie Centrum, een avond georganiseerd worden met interessante gastsprekers en met de gelegenheid om elkaar informeel te treffen.

Jack Kerklaan van TV-Rijnmond praatte de avond aan elkaar en Frans Baar, specialist ouderengeneeskunde, hield een lezing over de behoefte aan autonomie enerzijds en de neiging anderzijds om de verantwoordelijkheid voor onze woonomgeving volledig bij de autoriteiten te leggen. Vooraf en tijdens het informele gedeelte aan het eind van de avond, was er accordeonmuziek door een van de scheepsbewoonsters.

Een snelle rondvraag leverde vervolgens een aantal aardige activiteiten op die bewoners met anderen in het complex, zouden willen delen.

Hierna werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om elkaar met een glaasje in de hand, aan te spreken. Er ontstonden levendige gesprekken, ook tussen mensen die elkaar nog nooit eerder persoonlijk ontmoet hadden.

Duidelijk werd dat deze avond slechts een aanzet vormde en dat het goed zou zijn om te proberen nog meer gedeelde interesses bij elkaar te brengen. Daarom is er daarna bij alle bewoners een enquêteformulier in de bus gedaan, omdat er dan ook bij de afwezigen alsnog gepeild kon worden aan welke activiteiten er behoefte bestaat. De bedoeling is dat de werkgroep Buurzaamheid mensen met vergelijkbare interesses bij elkaar brengt, waarop de bewoners vervolgens onderling afspraken kunnen maken voor het gezamenlijk invullen van die activiteiten. De reacties van de bewoners die de avond in het Ibis-hotel bijgewoond hebben, waren onverdeeld positief.

Commissie Buurzaamheid van de bewonersvereniging Leuvekwartier

Deze diashow vereist JavaScript.

Baggeren in de Rederijhaven

In de havens rond het Leuvekwartier in het centrum van Rotterdam wordt al enkele weken gebaggerd.

Meer dan 1000 fietsen zagen het daglicht weer. Alleen al in het Boerengat zijn meer dan 360 fietsen opgebaggerd, naast een halve auto en olievaten! In de Wijnhaven bij de Red Apple werden twee 1100 liter containers gevuld met vuilniszakken gevonden. In de Rederijhaven werden stukken staal, olievaten, een kliko en diverse fietsen opgebaggerd.

De mannen op het schip worden door de Stichting Erfgoedhavens Rotterdam van een AD voorzien. In stijl natuurlijk, de kraanmachinist pikt behendig het krantje op en levert het af bij de schipper.

20141113_baggeren-leuvekwartier_0013

20141113_baggeren-leuvekwartier_0015

20141113_baggeren-leuvekwartier_0024

20141113_baggeren-leuvekwartier_0027

20141113_baggeren-leuvekwartier_0028

20141113_baggeren-leuvekwartier_0031

20141113_baggeren-leuvekwartier_0034

20141113_baggeren-leuvekwartier_0036

20141113_baggeren-leuvekwartier_0041

20141113_baggeren-leuvekwartier_0043

20141113_baggeren-leuvekwartier_0046

20141113_baggeren-leuvekwartier_0053

20141113_baggeren-leuvekwartier_0054

20141113_baggeren-leuvekwartier_0057

Zadkine blijft op Plein 1940

Veel bewoners zullen opgelucht zijn. Het onzalige plan om de buurt, waar de verwoesting door het bombardement het hevigst was, het beeld van Zadkine te ontnemen, is gelukkig verworpen. De verwoeste stad dient niet als versiering of opvulling van een leeg plein, maar is een monument om bij stil te staan. Als buurtbewoners zien we, dat veel geïnteresseerde toeristen het monument weten te vinden.

De herdenking van het bombardement is juist op deze plek  steeds weer indrukwekkend.

Ossip Zadkine, De verwoeste stad. Foto: Arthur van Beveren
Ossip Zadkine, De verwoeste stad. Foto: Arthur van Beveren

 

© Kees Molkenboer/Nederlands Fotomuseum
Plaatsing van het beeld. © Kees Molkenboer/Nederlands Fotomuseum

 

Het beeld De Verwoeste Stad van Ossip Zadkine moet op Plein 1940 blijven staan. Dit adviseert het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad heeft cultuurwethouder Antoinette Laan laten onderzoeken of de verplaatsing van het beeld naar het Centraal Station wenselijk en haalbaar was. Het CBK heeft daarbij gekeken naar allerlei zaken, zoals artistieke, juridische, technische en cultuurhistorische aspecten. Daarbij is advies ingewonnen bij verschillende deskundigen.

Dynamische plek

Een speciale commissie begreep het enthousiasme over de nieuwe entree van het Centraal Station, maar vindt het karakter van een herdenkingsmonument niet te verenigen met de dynamische plek voor het station.

Nieuw baanbrekend beeld

Er zou volgens die commissie eigenlijk een nieuw baanbrekend beeld voor het station moeten komen. Ook adviseert de speciale adviescommissie om meer aandacht te geven aan het beeld waar het nu staat, op Plein 1940, bijvoorbeeld door een historische route.

Wethouder Laan is blij met de discussie over de beelden in de stad. Het laat volgens haar zien dat Rotterdammers verknocht zijn aan hun beelden. Ze verwacht dat het college van Burgemeester en Wethouders het advies overneemt.

http://www.rijnmond.nl/nieuws/15-04-2014/jan-gat-blijft-op-zijn-plek-staan

Herinnering/Reminder: ALV Bewonersvereniging 27 maart 2014 in Het Gesprek

We herinneren U  graag aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Bewonersvereniging Leuvekwartier.

U bent van harte welkom op 27 maart a.s. in Het Gesprek vanaf 19.30. Aanvang vergadering 20.00 uur.

We verwelkomen bovendien mw. Veronique Vaarten, buurtcoach eenzaamheid en isolement van Wmo diensten/Radar.

Mw. Vaarten is onlangs in dienst getreden , onder meer ten behoeve van de bewoners van het Leuvekwartier.

Zij zal zich voorstellen en in het kort toelichten met welke (zorg) vragen U haar kunt benaderen.

Hiermee hopen we tegemoet te komen aan het verzoek van verschillende bewoners , die problemen signaleerden bij hun (oudere) buurtgenoten. De meeste bewoners van het Leuvekwartier willen en kunnen prima voor zichzelf zorgen, maar  er zijn perioden, dat dat niet meer vanzelfsprekend  is.

Het verslag van de ALV 2013 en de agenda voor de komende vergadering is elders op de website te vinden.

We hopen nogmaals veel bewoners, én nieuwe leden te verwelkomen!

Meldt U zich aan via penningmeester@leuvekwartier.nl . Voor slechts  12,50 euro per jaar!

De contributie kunt U overmaken op NL74INGB 0004 348750 tnv Bewonersvereniging Leuvekwartier.

 

 

 

 

 

 

Aanpassing Rekeningnummer Bewonersvereniging Leuvekwartier

Bericht van de penningmeester.
Het bankrekeningnummer van de Bewonersvereniging
Leuvekwartier wordt Europees.

Ons IBANnr. is: NL74 INGB 0004 3487 50

De incasso van de jaarlijkse contributie zal ook aangepast worden.
Op de vorige ledenvergadering op 4 maart 2013 is besloten de contributie voor 2014 te verhogen naar 12,50
euro.

We stellen het bijzonder op prijs, als U het bestuur steunt in de belangenbehartiging van Uw buurt door Uw ledenbijdrage over te maken op bovenstaand IBANnummer .

Er is veel verbeterd in de woonomgeving, maar we blijven alert. Uiteraard zijn suggesties altijd welkom. En nieuwe leden!

 

Feestelijke opening van de vernieuwde Glashaven

Binnen en buiten café Het Gesprek vierden bewoners, betrokken ambtenaren en wethouders de opening met koffie en taart
Binnen en buiten café Het Gesprek vierden bewoners, betrokken ambtenaren en wethouders de opening met koffie en taart

FEESTELIJK OPENING VAN DE GLASHAVEN DRUK BEZOCHT Op zaterdag 1 juni werd door wethouder Alexandra van Huffelen en portefeuillehouder Said Kasmi de vernieuwde Glashaven officiëel geopend door middel van het doorknippen van een lint. Heel wat bewoners waren op de feestelijke opening afgekomen waardoor het gezellig druk was in en bij eetcafé Het Gesprek.

Voorbereidingen voor de opening bij een van de nieuw geplante bomen aan de Glashaven
Voorbereidingen voor de opening bij een van de nieuw geplante bomen aan de Glashaven
de officiële openingshandeling
de officiële openingshandeling
De klus is geklaard.
De klus is geklaard.